Хипатия

“Запазете правото си да мислите, защото дори да мислите погрешно е по-добре, отколкото да не мислите изобщо.”

“Приказките трябва да бъдат изучавани като приказки, митовете като митове, а чудесата – като поетични хрумвания. Да се изучават суеверията като истини е най-ужасното нещо. Детският ум ги приема и им вярва, и само с голяма болка и вероятно огорчение може след години да се освободи от тях. Всъщност, хората ще се борят за суеверието с готовността, с която и за жива истина — дори повече, тъй като суеверието е неосезаемо и затова не може да бъде опровергано, а истината е гледна точка, и следователно е променяема.”

Хипатия – древногръцки учен, философ, физик, математик и астроном от Александрия; заловена и убита от тълпа християни