девственост

  • Като си говорим за цитати…

    „Ако ли казаното излезе истина, и момата не бъде намерена девица, то нека (…) градските жители да я пребият с камъни до смърт…“

  • Убийства

    Убийствата са навсякъде в Библията. В голяма част от нея, особено в Стария завет, са описани закони, заповядващи убийства на хора, поради абсурдни причини, като работа в Събота, хомосексуалност, да ругаеш родителите си или да не си девствена, когато се омъжваш. В допълнение към тези откачени и неморални „правила“, има безкрайни примери за ирационалността на…