Цитат на седмицата – 27 февруари 2022

Ако се намери някой лежащ с омъжена жена, тогава и двамата да бъдат убити, мъжът, който е лежал с жената и жената. Така да отмахнеш злото от Израиля.

Второзаконие 22:22

Цитат на седмицата – 20 февруари 2022

Ако някой удари роба си или робинята си с тояга, та умре под ръката му, непременно да се накаже. Обаче, ако [удареният] поживее един два дена, тогава да се не наказва, понеже той му е стока.

Изход 21:20-21

Цитат на седмицата – 13 февруари 2022

Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож.

Матей 10:34