Библейски цитат на седмицата

 • Цитат на седмицата – 31 декември

  Господ е дълготърпелив и многомилостив, прощава беззаконие и престъпление, и никак не обезвинява [виновния], и въздава беззаконието на бащите върху чадата до третия и четвъртия род. Числа 14:18

 • Цитат на седмицата – 24 декември

  Изтребих народи; ъгловите им кули са запустели; Запустих пътищата им, тъй че никой не минава; Градовете им се разориха, Тъй че няма човек [в тях], няма жител. Рекох [Си]: Ти непременно ще се убоиш от Мене, Ще приемеш поправление; И така селището му не щеше да се изтреби [Според] всичко онова, което му определих; Но…

 • Цитат на седмицата – 17 декември

  застана Моисей при входа на стана и рече: Който е от към Господа [нека дойде] при мене. И събраха се при него всичките Левийци. И рече им: Така говори Господ, Израилевият Бог: Препашете всички меча на бедрото си, минете насам натам от врата на врата през стана, и убийте всеки брата си, и всеки другаря…

 • Цитат на седмицата – 10 декември

  Всеки, който се намери, ще бъде пронизан; И всичките заловени ще паднат под нож. Младенците им, тоже, ще бъдат смазани пред очите им; Къщите им ще бъдат ограбени и жените им изнасилвани. Ето, ще подбудя против тях мидяните, Които не ще считат среброто за нищо, А колкото за златото- няма да се наслаждават в него.…

 • Цитат на седмицата – 3 декември

  Шест дена да се работи; а седмият ден да ви бъде свет, събота за почивка посветена Господу; всеки, който работи в тоя ден, да се умъртви. Изход 35:2

 • Цитат на седмицата – 26 ноември

  Но Моисей се разгневи на военачалниците, на хилядниците и на стотниците, които се връщаха от военния поход; и Моисей им рече: Оставихте ли живи всичките жени? Ето, те, по съвета на Валаама, накараха израилтяните да беззаконствуват против Господа в делото на Фегора, тъй че язвата се яви всред Господното общество. За това, убийте сега всичките…