Цитат на седмицата – 17 септември

Затова предай чадата им на глад, И предай ги на силата на ножа; Нека станат жените им бездетни и вдовици, Нека мъжете им бъдат поразени от смърт, И нека паднат младежите им от нож в бой.

Еремия 18:21

Цитат на седмицата – 10 септември

Когато израилтяните бяха в пустинята, намериха един човек, който събираше дърва в съботен ден. Онези, които го намериха, като събираше дърва, го доведоха при Моисей и Аарон и при цялото общество. И го сложиха под стража, понеже не беше още изявено какво трябва да направят с него. Тогава Господ каза на Моисей: Човекът непременно трябва да бъде умъртвен; цялото общество да го убие с камъни вън от стана. И така, цялото общество го изведе вън от стана и го уби с камъни, и той умря, както Господ заповяда на Моисей.

Числа 15:32-36

Цитат на седмицата – 3 септември

Всеки, който би се възпротивил на твоите заповеди и не би послушал думите ти във всичко що му заповядваш, ще се умъртви само ти бъди силен и смел.

Исус Навиев 1:18

Цитат на седмицата – 27 август

Възлез против земята, която двойно се е разбунтувала,- Против нея и против жителите, които ще бъдат наказани; Разори и, подир [разорените], обречи на изтребление, казва Господ, Като извършиш всичко, както ти заповядах.

Еремия 50:21