Истината и само истината

Истината и само истината
А сега вземете Библията и се закълнете, да казвате „истината, само истината и нищо друго, освен истината“.