кан Пресиян

„Който и да търси истината, Бог вижда, който и да лъже, Бог вижда. На християните българите направиха много добрини. И християните ги забравиха, но Бог вижда.“

кан Пресиян – български владетел (836 – 852)

Волфганг фон Гьоте

„Довери се на живота, знае се, че той учи по-добре от всякакви книги.“

„Истината принадлежи на човека, заблуждението – на неговата епоха.“

„Който е запознат с науката, не се нуждае от религия.“

Волфганг фон Гьоте – писател и философ