Иисус лъже

Иисус лъже за молитвите

Иисус е цитиран много пъти в Библията да казва, че вярващият може да поиска каквото и да е, чрез молитва и да го получи. Той дори стига дотам, че казва, че планините могат да бъдат захвърлени в морето, ако човек се помоли за това. Това очевидно са лъжи, които могат да бъде доказани от всеки вярващ. Просто се помолете за мен, да се превърна в християнин веднага. Имам дори още по-добра идея – помолете Бог да премести планините на съседната улица. Така би си спечелил доста последователи. Ако днес стана християнин, заради молитвите ви, обещавам да публикувам публично извинение в сайта и ще посветя живота си да му целувам задника всеки ден.

Ето няколко кратки откъса, които доказват, че Иисус лъже:

Английска версия:

(Matthew 21:21-22 NAS): „And Jesus answered and said to them, „Truly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but even if you say to this mountain, `Be taken up and cast into the sea,’ it will happen.  „And all things you ask in prayer, believing, you will receive.““

(Matthew 7:7-8 NAB): „Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.  For everyone who asks, receives; and the one who seeks, finds; and to the one who knocks, the door will be opened.“

(Matthew 18:19-20 NAS): „Again I say to you, that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by My Father who is in heaven.  For where two or three have gathered together in My name, I am there in their midst.“

(Mark 11:24-25 NAB): „Amen, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be lifted up and thrown into the sea,’ and does not doubt in his heart but believes that what he says will happen, it shall be done for him.  Therefore I tell you, all that you ask for in prayer, believe that you will receive it and it shall be yours.“

(Luke 11:9-13 NAB): „And I tell you, ask and you will receive; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.  For everyone who asks, receives; and the one who seeks, finds; and to the one who knocks, the door will be opened.“

(John 14:13-14 NAB): „And whatever you ask in my name, I will do, so that the Father may be glorified in the Son.  If you ask anything of me in my name, I will do it.“

(John 15:7 NAB): „If you remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want and it will be done for you.“

(John 15:16 NAB): „It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name he may give you.“

(John 16:23-24 NAB): „On that day you will not question me about anything.  Amen, amen, I say to you, whatever you ask the Father in my name he will give you.  Until now you have not asked anything in my name; ask and you will receive, so that your joy may be complete.“  

Българска версия:

„А Иисус им отговори и рече: истина ви казвам: ако имате вяра и не се усъмните, не само това, що беше извършено със смоковницата, ще извършите, но, ако и на тая планина кажете: дигни се и се хвърли в морето, – ще бъде; и всичко, що поискате в молитва с вяра, ще получите.“

„Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори; защото всякой, който иска, получава, и който търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се отвори.“

„Пак ви казвам, че, ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен; защото, дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях.“

„Защото, истина ви казвам: ако някой каже на тая планина: дигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че ще стане по думите му, – ще му се сбъдне, каквото и да каже. Затова казвам ви: всичко, каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите; и ще ви бъде дадено.“

„И Аз ви казвам: искайте и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори; защото всеки, който иска, получава, и който търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се отвори.“

„И каквото поискате от Отца в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, Аз ще го направя.“

„Ако пребъдете в Мене, и словата Ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте, и ще ви бъде.“

„Не вие Мене избрахте, но Аз вас избрах и ви поставих да идете и да принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, та, каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.“

Доста християни игнорират това, което Иисус наистина е казал в Библията. Освен това, обичат да добавят неща към думите му, за да изглежда, че значението им е различно. Ако  прочетете тези цитати внимателно и непредубедено, без да си добавяте измислици, се вижда много лесно, че Иисус не казва, че Бог ще си помисли за това, за което се молите. Той казва, че Бог *ще приеме* всичките ви молитви. Ясно е, че Бог не приема всички молитви и това доказва, че Иисус си е закоравял лъжец.

Може да проверите и статията за Последните Времена, за многото лъжи, които Иисус е изръсил, относно второто си идване (Второто пришествие).

Топ-10

10 признака, че сте християнски фундаменталист

10 – Усилено отричате съществуването на хиляди богове на други религии, но се възмущавате, когато някой отрича съществуването на вашия.

9 – Чувствате се обидени и “дехуманизирани”, когато учените казват, че хората са еволюирали от други форми на живот, но нямате проблем с библейското твърдение, че сте създадени от пръст.

8 – Присмивате се на политеистите, но нямате проблем да вярвате в триединен Бог.

7 – Лицето ви почервенява, когато слушате за “зверствата на Аллах”, но дори не потрепвате, когато чуете как Бог/Йехова изколил всички египетски бебета в „Exodus“ (Изход), и заповядал отстраняването на цели етнически групи в “Joshua” (Иисус Навин), включително жени и деца.

6 – Присмивате се на индуистките вярвания, обожествяващи човека, на гръцките твърдения за богове, спящи със жени, но нямате проблем да вярвате, че Дева Мария е забременяла от Светия дух и е родила човек-бог, който е убит, възкръснал и се възнесъл в небето.

5 – Предпочитате да прекарате живота си в търсене на пропуски и неточности в научно-установената възраст на Земята (няколко милиарда години), но не виждате нищо ненормално да вярвате на дати, записани от племена през Бронзовата епоха, седящи в палатките си и мислещи, че Земята е била създадена преди няколко поколения.

4 – Вярвате, че цялото население на планетата, с изключение на тези, споделящи вашата вяра (но изключвайки конкурентните секти), ще прекарат вечността в безкраен Ад или мъчение. И въпреки това смятате вашата религия за “най-толерантна” и “най-обичаща”.

3 – Докато модерната наука, история, геология, биология и физика не са успели да променят убежденията ви, някакъв идиот, подскачащ по подиума и държащ безумни речи, е всичко, което ви е необходимо, за да “докажете” християнската религия.

2 – Определяте 0.01% като “висок процент”, когато става въпрос за отговор на молитви. Смятате това за доказателство, че молитвите действат и мислите, че останалите 99.99% ПРОВАЛ са просто волята на Бог.

1 – Всъщност знаете доста по-малко за Библията, християнството и историята на църквата от много атеисти, езичници, гностици, агностици и свободомислещи, но гордо се наричате християни.