Волфганг фон Гьоте

„Довери се на живота, знае се, че той учи по-добре от всякакви книги.“

„Истината принадлежи на човека, заблуждението – на неговата епоха.“

„Който е запознат с науката, не се нуждае от религия.“

Волфганг фон Гьоте – писател и философ

Топ-10

10 признака, че сте християнски фундаменталист

10 – Усилено отричате съществуването на хиляди богове на други религии, но се възмущавате, когато някой отрича съществуването на вашия.

9 – Чувствате се обидени и “дехуманизирани”, когато учените казват, че хората са еволюирали от други форми на живот, но нямате проблем с библейското твърдение, че сте създадени от пръст.

8 – Присмивате се на политеистите, но нямате проблем да вярвате в триединен Бог.

7 – Лицето ви почервенява, когато слушате за “зверствата на Аллах”, но дори не потрепвате, когато чуете как Бог/Йехова изколил всички египетски бебета в „Exodus“ (Изход), и заповядал отстраняването на цели етнически групи в “Joshua” (Иисус Навин), включително жени и деца.

6 – Присмивате се на индуистките вярвания, обожествяващи човека, на гръцките твърдения за богове, спящи със жени, но нямате проблем да вярвате, че Дева Мария е забременяла от Светия дух и е родила човек-бог, който е убит, възкръснал и се възнесъл в небето.

5 – Предпочитате да прекарате живота си в търсене на пропуски и неточности в научно-установената възраст на Земята (няколко милиарда години), но не виждате нищо ненормално да вярвате на дати, записани от племена през Бронзовата епоха, седящи в палатките си и мислещи, че Земята е била създадена преди няколко поколения.

4 – Вярвате, че цялото население на планетата, с изключение на тези, споделящи вашата вяра (но изключвайки конкурентните секти), ще прекарат вечността в безкраен Ад или мъчение. И въпреки това смятате вашата религия за “най-толерантна” и “най-обичаща”.

3 – Докато модерната наука, история, геология, биология и физика не са успели да променят убежденията ви, някакъв идиот, подскачащ по подиума и държащ безумни речи, е всичко, което ви е необходимо, за да “докажете” християнската религия.

2 – Определяте 0.01% като “висок процент”, когато става въпрос за отговор на молитви. Смятате това за доказателство, че молитвите действат и мислите, че останалите 99.99% ПРОВАЛ са просто волята на Бог.

1 – Всъщност знаете доста по-малко за Библията, християнството и историята на църквата от много атеисти, езичници, гностици, агностици и свободомислещи, но гордо се наричате християни.