робство

  • Не подминавайте Стария завет

    Чувам толкова много християни, които претендират, че Стария завет е невалиден, защото Иисус е премахнал правилата от него. Това е поредното невярно твърдение, което християните използват, за да игнорират зверствата и откачените и неморални закони, заповядвани от техния бог. Свещениците им ежедневно повтарят мантрата, че вече не са обвързани със Стария завет, за да могат…

  • Робство

    Заедно с убийството, робството трябва да е едно от най-неморалните неща, на които човек е способен. Въпреки това, то е навсякъде в Библията – както в Стария, така и в Новия завет. Библията го одобрява съвсем ясно на много места, като стига дотам, че да обясни, как да се сдобием с роби, колко силно да…