Фридрих Шилер

„Ако ме попитат защо в сърцето ми няма място за религия, ще отговоря, че съм го загубил по вина на същата тази религия.“

Фридрих Шилер – немски поет и историк