Не подминавайте Стария завет

Чувам толкова много християни, които претендират, че Стария завет е невалиден, защото Иисус е премахнал правилата от него. Това е поредното невярно твърдение, което християните използват, за да игнорират зверствата и откачените и неморални закони, заповядвани от техния бог. Свещениците им ежедневно повтарят мантрата, че вече не са обвързани със Стария завет, за да могат да оправдаят насилието, което Библията насърчава. Омръзнало ми е от християни, манипулиращи написаното, за да изкарат собствения си бог по-миролюбив.

Поради тази причина, следва кратък курс по ограмотяване, съдържащ цитати, които ясно показват, че Старият завет не трябва да бъде игнориран. Неговите закони трябва да бъдат спазвани, защото Новият завет го изисква! И така – хващайте книжлето и да започваме.

Определено Стария завет трябва да бъде спазван до края на човешкото съществуване. Не го казвам аз, а вашият любимец Иисус:

Английска версия:

(Matthew 5:18-19 RSV): “For truly, I say to you, till heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass the law until all is accomplished.  Whoever then relaxes one of the least of these commandments and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; but he who does them and teaches them shall be called great in the kingdom of heaven.” 

Българска версия:

„Защото, истина ви казвам: докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно.“

Всички отвратителни закони от Стария завет са завинаги валидни:

Английска версия:

(Luke 16:17 NAB): „It is easier for Heaven and Earth to pass away than for the smallest part of the letter of the law to become invalid.“ 

Българска версия:

„Но по-лесно е небе и земя да премине, нежели една чертица от Закона да пропадне.“

Иисус усилено подкрепя закона и пророците и няма и най-малко възражение към жестокостите на Стария завет:

Английска версия:

(Matthew 5:17 NAB): Do not think that I have come to abolish the law or the prophets.  I have come not to abolish but to fulfill.“ 

Българска версия:

Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня.“

Още цитати:

Английска версия:

(2 Timothy 3:16 NAB): All scripture is inspired by God and is useful for teaching, for refutation, for correction, and for training in righteousness…“  

(2 Peter 20-21 NAB): „Know this first of all, that there is no prophecy of scripture that is a matter of personal interpretation, for no prophecy ever came through human will; but rather human beings moved by the holy Spirit spoke under the influence of God.“

Българска версия:

„Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличаване, изправяне и назидаване в правдата (…)“

„(…) като знаете първом това, че никое пророчество на Писанието не е собствено (на пророка) тълкувание на Божията воля. Защото никога по човешка воля не е изречено пророчество, но от Дух Светий просветявани са говорили светите Божии човеци.“

Иисус критикува евреите, че не убиват непослушните деца, според законите в Стария завет:

Английска версия:

(Mark 7:10 NAB): „Whoever curses father or mother shall die“ 

Българска версия:

„(…) който злослови баща или майка, със смърт да се накаже.“

Иисус е критикуван от фарисеите, че не си мие ръцете преди ядене. Той се защитава, като ги обвинява, че не убиват непослушните деца, според заповедите на Стария завет:

Английска версия:

(Matthew 15:4-7): „But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? For God commanded, saying, Honour thy father and mother: and, He that curseth father or mother, let him die the death.“

Българска версия:

„А Той им отговори и рече: защо и вие престъпвате Божията заповед заради вашето предание? Защото Бог е заповядал и казал: „почитай баща си и майка си“; и „който злослови баща или майка, със смърт да се накаже“.“

Иисус има дори по-лошо наказание от това на баща си, когато става въпрос за изневяра. Според Бог, наказанието е смърт, а според Иисус, похотливите погледи са като изневярата и решението е… – да си извадиш окото, или да си отрежеш ръката?! „Обичащият“ ви любимец става за сценарист на любовен трилър със снъф елементи. Ако не вярвате – Библията се е постарала да запази (почти) всичките му глупости и до днес:

Английска версия:

(Matthew 5:27-30): „Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery: But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.“

Българска версия:

„Слушали сте, че бе казано на древните: „не прелюбодействувай“. Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си. И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената огнена. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената.“

Петър заявява, че всички роби трябва да „се покоряват с голям страх на господарите си“ – както към лошите, така и към добрите. Това е просто повторение на същите заповеди от Стария завет:

Английска версия:

(1 Peter 2:18): „Servants, be subject to your masters with all fear; not only to the good and gentle, but also to the froward.“

Българска версия:

„Слуги, покорявайте се с голям страх на господарите си – не само на добрите и кротките, а и на опърничавите.“

Още цитати, показващи, че Старият завет не е „невалиден“:

Английска версия:

(John 1:17): “For the law was given by Moses, (…)“

(John 7:19): “Did not Moses give you the law, and yet none of you keepeth the law“

(John 10:35): “(…) the scripture cannot be broken.”

 Българска версия:

„защото Законът бе даден чрез Моисея, (…)“

„Не даде ли ви Моисей Закона? Но никой от вас не изпълнява Закона.“

„(…) и не може да се наруши Писанието“

Както се казва – enough is enough. Сега, уважеми християни, вече нямате смислено извинение (не, че някога сте имали), за да твърдите, че Старият завет с всичките си неморални античовешки заповеди е невалиден.


4 отговора на “Не подминавайте Стария завет”

 1. Аватарът на Севда Маринова
  Севда Маринова

  Въпросът с религиозната вяра е широкообхватен. Вярата е единственото условие и психическо у(на)силие човек да приеме лъжата и измамата за истина. Постоянното им повторение затвърждава и утвърждава мироглед, който извежда човек от реалността. От видимия свят около нас в невидимия свят на божества и сие. От реалността и действителността във фантазните представи на приказките, митовете, легендите и преданията. На фона на любовната бомбардировка за божията любов и мъдрост, насилието в библейските истории преминава като божия справедливост за наказание на враговете на „божия народ“. Така се възприема като нормално за вярващия.

 2. Аватарът на Знанието
  Знанието

  Като си отворим битието се натъкваме на религиозните абсурди!Съвсем о4евадно е 4е това са 2 разли4ни версии за сътворение където при едната се казва 4е мъжът и жената са направени заедно а в другата 4е Ева била от реброто на Адам защото господа като не намерил подходящ помощник на мъжът сред животните(стотици хиляди меко казано дето уж им бил дал имена?!) полу4ил просветление и направил жена!Не било добре мъжът да бъде сам-ама 4е глупост-то остава и да е добре-всяко животно с жена а той без!!!После как я оперирва типи4но в стил уфо зелени сиви и т.н 4ове4ета няма и да го коментирам-има и по хуманни ,лесни и логи4ни на4ини да създадеш живот без да режеш месо!След това какво прави великата змия в рая не става ясно-понеже била много хитра затова сигурно е изхитрила и Богът там да се вмъкне неканена на 4ужда територия при това райска 4иста от грях!Даже Сатаната понеже бил изхвърлен незнайно защо на райската ни планета(а не зато4ен в затвор на някоя безлюдна такава)имал правото да се направи на говореща змия и да изпитва-изкушава хоратапод благоволението на Господа Богът?!Като престъпник и враг Божий би следвало на последният да му се отреже достъпа до всеки свят(а уж обиколил безбройните планети-светове райски според Елена Вайт онази на адвентистите?!)4удното е 4е е изхвърлен от небето а въвли4а в бунт 1/3 от ангелите а Богът лесно като Бог 4етящ мислите му е можел да го изобли4и!Освен това е странно 4е на този паднал ангел се преписва глупостта и ал4ността като основни негови ка4ества-възгордял се(от какво?!4е е просто 1 от милиардите ангели ли-или 4е бил уж близо до Бога осеняващ херувим ли?-Това не изглежда логи4на при4ина да се възгордява и да поискава да вземе Божият престол с хитрост и сила-как да свали Бога като привли4ал вси4ките ангели на своя страна и така Богът щял да признае 4е бърка и 4е Луцифер е прав и да му даде тронът си доброволно ли?!Или да промени йерархията законите си ли защото 1/3 или вси4ки ангели така искали?!Не мисля 4е е бил толкова тъп колкото го изкарват набожните!Знаел е 4е не може да спе4ели нищо и въпреки това е воювал с Бога-много странно и тъпо изглежда!После идва логи4ният въпрос защо Богът като не изкушавал никого според нов завет(според стар завет е обратното но не помня стиха-типи4но за библията е да си противоре4и на всяка една кра4ка)е създал това забранено дърво-и то на всяка райска планета според съботяните?!Сатаната бая е трябвало да обикаля докато обиколи вси4ките планети!И уж го били отхвърлели там а само тук успял-ами ако беше успял на 1/3 както при ангелите(логи4но е нали емного хитър и убедителене)как нито един друг свят не е паднал?Не зву4и логи4но!Тогава Богът какво щеше да го прави-а може би ако беше изкушил вси4ките други светове(уж същестжуващи и уж живеещи в стати4на вселена без смърт на звезди взривове на свръхнови и т.н)) Богът щеше да се признае за не прав и да направи промени и да му даде каквото иска ли?ИСъмнявам се този ревнив и отмъстителен агресивен Бог да направи така!Това забраненото дърво го е нямало при ангелите(и в рая не се споменава бъдещият-защо-а каква е гаранцията 4е няма да се появи няко нов Луцифер или да му кефне на Богът пак да създава светове и пка да слага забранени дървета и пак змии хитри и пак невинни да страдат и умират!Нали всеки си плаща за това което е сторил-а защо невинните плащат заради греховете на своите предшественици-нали Богът забранявал това?-ЗАЩО ЗА НАС НЯМА НЕВИНЕН РАЙ И РАВНИ НА4АЛА КАТО ТЕЗИ НА АНГЕЛИТЕ МУ?Защо тази дескриминация и тази казармена йерахия -тя е о4евадно несправедлива и коренът на всяко зло!По дефиниция сме уж негови деца равни едни на друг а ангелите са по не равни на нас по облагодетелствани а нас ни нари4а твари и от пръст направени и пръст(какво стана с деца?)За мен доброто не командва не иска власт(всяка власт е възникнала след поява на зло-когато има невинност няма и власт заповеди командване-били му служили мириади по кмириади пред престолът му)ама 4е глупост-те само това ли правят и какво то4но прислугват на Богът дето уж имал вси4ко?Над кого е богувал като цяла ве4ност е бил сам и как и защо изведнъж е решил да твори -не изглежда логи4но за ве4но същество!За ноевият ков4ег да спомена-само 150 м на не знам си колко а да напъха там стотици хиляди и милионо видове не зву4и сериозно(сектантите падат ниско като хитро лукаво намалят цифрата до 16 000 4е и 2000 или подобно защото това били основните видове и от тях Бог направил милионите.Само дето няма как да стане това от гледна то4ка на генетиката)И защо уж оби4ливият Бог не се сети да спаси бебетата кърма4етата малките де4ица на ноевият свят след като според синът му на децата принадлежало царството му-раят?!И те ли са грешни като колибрите и делфините и куп още-Лео Таксил-Забавна Библия -интересна книжка!А 4е няма как да се складира вода за стотици ли няколко хиляди животни(и в бурета да е само за 8 4лено семейство може да се пресметне буквално(смятал съм го) 4е няма да стигне за 1г или до 8 месеца във него!И за храната също за 1г стотици тонове трябва да е -да не говорим за гадините.А как щяха да събират урината и фекалиите на толкова много сган не е нужно и да обяснявам-невъзможно е !Те са нямали тоалетни а въздухът в претъпканият ков4ег-голяма смрад и задух направо ще да е било но някое божие 4удо ще ги е опазило да не се задушат от метана от кравите или въглеродният двуокис и другите вредни газове изхвърлени от гадините!Да се лашкаш в буря затворен с месеци и тез животни не зву4и сериозно(сигурно ги е приспал тях и Ной и вси4ки)и защо изобщо потоп и давене а не покосяване на вси4ко живо в миг на око като ангелът дето уж избил за една нощ в сънят цяла една 100 000 войска?Няма доказателства 4е е имало повсеместен потоп а за растителността-и не я ли е затрил и морските видове-о4евадно не-зна4и този Бог лъже(или авторите на битие-по логи4ното.Ной не е засял цялата растителност след потопа и да оцелее една 4аст при наводнението другата не може -откъде се взе тя и милионите видове животни после след като Богът им не творил после пове4е?Стига толкова с тези духовни интелектуални и морални идиотзими и идиоти библейски!

 3. Аватарът на Snicket
  Snicket

  Kato bivsh hristiyanin, se nadyavam poveche vyarvashti da prochetat tova, koeto e napisano tuk.. i nai-veche – da razberat, v kakvo sa nakarani da vyarvat!!

  1. Аватарът на znanieto
   znanieto

   I az sym bil v robstvoto na hristianstvoto no pro4etoh kritika na bibliata-Zenon Kosidovski i ot Zmiata do Apokalipsisa na pen4o pen4ev i Zabavana Biblia na Leo Taksil i po gadostite na stariat zavet razbrah 4e tova e edna zla i gnusna nebojestvena kniga!Ne sym evolucionist a si imam teoria 4e nqkakvi zli sili sa napravili adam i eva i jivotnite a Vselenata esyzdadena ne ot Bog a ot syshtestvo sytvoreno ot niaakva razumna matrica ili neshto podobno na mashinen izkustven intelekt)a te sa bezbroi mnogo

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *